Doprava zdarma při objednávce zboží nad 3000,- Kč bez DPH! (Platí pouze pro objednávky do 30 kg)

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení :
Adresa :
Telefon a e-mail :
Číslo objednávky:

Prodávající:
Metaweld s.r.o. (www.metaweld.cz) K. Marxe 798/7, 434 01, Most, Česká republika.  IČ 25450085

 

V .............................................. dne ..............................................

 

Vážení,

dne ……… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.metaweld.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží s názvem.............................................. .

Toto zboží jsem převzal/a dne ………

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dní podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……… korun ve prospěch mého bankovního účtu č. ………………………………, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu

 

ZBOŽÍ PROSÍM ZASÍLEJTE  DOPORUČENĚ NA ADRESU: Metaweld s.r.o., K. Marxe 798/7, 434 01, Most