Domů / Novinky / Svařování autogenem
Kategorie
Výrobci
AUTORIZOVANÝ SERVIS

Svařování autogenem

Svařování autogenem - METAWELD    Na jakém principu svařování autogenem funguje? Čím svařujeme? A pár zásad bezpečnosti při autogenním svařování.

Tento týden jsme si pro vás připravili článek na téma svařování autogenem. Srovnáme metodu svařování autogenem se svařováním pod elektrickým obloukem, doporučíme některé vhodné produkty a na začátek vysvětlíme, jak vůbec autogenní svařování funguje.

Pro uvedení do historického kontextu jen podotýkáme, že první hořák pro svařování autogenem byl vyroben už v roce 1801. Následovaly další pokusy s kyslíkovodíkovým plamenem. V letech 1835-1836 popsal Edmund Davy, bratranec známějšího Sira Humphreyho, přípravu acetylénu. Nicméně k významnému využití svařování autogenem došlo až v roce 1911, kde bylo svařeno 11 mílí dlouhé potrubí nedaleko Philadelphie.

Svařování autogenem - sortiment

Na jakém principu svařování autogenem funguje?

Autogenní svařování (neboli svařování plamenem)  využívá teplo, které vzniká spalováním hořlavého plynu a kyslíku. Pro svařování oceli bývá tímto plynem nejčastěji acetylen, protože touto kombinací se dosahuje teploty až 3200° C, která umí roztavit i ocel. Jako hořlavý plyn lze využít pro svařování i vodík nebo propan, ale teplota plamene je nižší a svařuje se s nimi například hliník, hořčík nebo olovo. Pro pájení se pak používá i propanbutan či metan.

Svařování plamenem je jedna z nejnáročnějších metod svařování a vyžaduje velkou zručnost svářeče, který musí být schopen jednou rukou nahřívat svarové plochy a druhou zároveň přidávat do svarové lázně svařovací drát. Což už není velká legrace. Pro svařování plamenem se používají především lemové svary pro tloušťky plechu od 0,2 do 2,0 mm a tupé svary pro tloušťky plechu od 1 do 4 mm. Koutové svary nejsou v tomto případě nejlepší volbou.

Svařování autogenem je nejlevnější metodou svařování, která je však dnes na sestupu a v současné době se používá zejména v opravárenství, při renovacích, při klempířských a instalatérských pracích apod. Nevýhodou je, že tato metoda je oproti svařování elektrickým obloukem poměrně náročná a je vyžadována již zmíněná zručnost svářeče. Přináší také vysoké nároky na bezpečnost, které se budeme věnovat níže.

 

Čím se svařuje?

Jako přídavný svařovací materiál se používají svařovací dráty stejného nebo podobného složení jako svařovaný základní materiál. Průměry svařovacích drátů, stejně jako u svařování elektrickým obloukem, odpovídají tloušťce svařovaného materiálu. Pro svařování litiny se většinou používají tyčky z obdobného materiálu se zvýšeným obsahem grafitizačních přísad.

 

Bezpečnost při svařování autogenem

Základem je dbát na celkovou bezpečnost provozu při manipulaci s plynovými lahvemi či hořáky. Specifickým fenoménem je zpětné šlehnutí kyslíko-acetylenového plamene. Plamen vnikne do svařovacího hořáku, kde dojde k zapálení a následně hoření směsi plynů. Oheň se dále může dostat do hadic, případně do zásobníku plynu.

Prevencí proti zpětnému šlehnutí je pravidelné čištění svářečského vybavení-hořáku, hadic, redukčního ventilu, pravidelným chlazením hořáku ponořením do vody (jeho teplota nesmí překročit  350 °C), správným seřízením plamene resp. jeho výstupní rychlosti, která nesmí klesnout pod 70m/s. V neposlední řadě je velmi důležité použít pojistky proti zpětnému šlehnutí. Tyto bezpečnostní pojistky se umísťují mezi hořák a redukční ventil tak, aby zabránily proniknutí plamene do redukčního ventilu a zásobníku plynu při zpětném šlehnutí plamene.

Dále platí stejné požadavky na vhodné ochranné pracovní prostředky jako pro svařování pod elektrickým obloukem. Doporučujeme zajistit si kvalitní ochranné brýle, které mohou mít nižší stupeň zatmívání než brýle pro svařování elektrickým obloukem. A také kvalitní oděvy, které se hodí nejen pro svařování, ale jakoukoliv práci v dílně.

 

Nakonec bychom vám rádi doporučili několik produktů, se kterými máme velmi dobrou zkušenost a patří do základní výbavy svařování autogenem.:


Autogenní hadice DUO - kyslík, acetylen

Samostatná rukojeť ke svařovacím a nahřívacím nástavcům U7

Rukojeť na autogen

 

 

 

Řezací autogenní nástavec- kyslík + acetylen

Nástavec - kyslíck-acetylen

 

 

 

Redukční ventil na autogen: DIN + acetylen

Redukční ventil acetylen


 

Použité zdroje

http://www.spstr.pilsedu.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky/benardos.pdf

http://www.weldinghistory.org/whfolder/folder/wh1900.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_plamenem