Domů / Novinky / Metody svařování
Kategorie
Výrobci
AUTORIZOVANÝ SERVIS

Metody svařování

Metody svařování - METAWELD    Svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG a TIG svařování - rychlý průvodce svařovacími metodami, jejich výhodami a nevýhodami.

Svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG a TIG svařování - rychlý průvodce svařovacími metodami, jejich výhodami a nevýhodami.

Přestože existuje více typů svařování, jako je například odporové svařování, svařování třením nebo výbuchem. V tomto článku budeme věnovat pozornost obloukovému svařování, nebo-li svařování pod elektrickým obloukem, které se dále dělí na dobře známé MMA, MIG/MAG a TIG svařování.

 

MMA - Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou

Název vznikl z anglického Manual Metal Arc. Jedná se o nejstarší metodu ručního obloukového svařování, která jako přídavný materiál využívá obalené svařovací elektrody.

Obal elektrody – tavidlo – má několik funkcí: vytváří plyn, který brání přístupu vzduchu ke svarové lázni, vytváří strusku, která formuje povrch svaru a zpomaluje ochlazování. Dále elektrody mají rafinační funkci, tzn. čistí místo svaru a vážou na sebe všechny nečistoty. A nakonec je tu legující funkce. Více se o obalených elektrodách můžete přečíst ZDE.

MMA svařování je metoda, která je snadno dostupná široké veřejnosti. A to především proto, že náklady na pořízení svařovacího zdroje jsou nízké a odpadají nároky na použití technického plynu. Zároveň se velmi dobře svařuje ve všech polohách.Nicméně proces je relativně nenáchylný na povětrnostní podmínky jako např. odfouknutí plynu. 

Díky tomu, že obalená elektroda disponuje omezenou délkou ( obvykle 350 - 450 mm), je proces často přerušován z důvodu výměny elektrody. Z hlediska produktivity je tato metoda díky tomu označována jako proces s nízkou produktivitou. V poměru je pak produktivita hoření oblouku vyjádřena pouze mezi 20 až 60% z celkového pracovního fondu. Další nevýhodou může být nutnost odstraňování strusky.

Zdrojem pro svařování může být střídavý (AC) zdroj - např. trafo, nebo stejnosměrný (DC) zdroj - např. invertor. Dle typu obalu (bazický, rutilový) se elektroda připojuje buď ke kladnému (+) pólu zdroje (elektrody s bazickým obalem), nebo k zápornému (-) pólu zdroje (elektrody s rutilovým obalem).

 

V našem sortimentu naleznete svářečky MMA ZDE.

 

MIG/MAG - Obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře

Název pochází z anglického Metal Inert Gas/Metal Active Gas dle typu ochranného plynu, který je používán. Někdy se metoda laicky označuje jako CO2 svařování, což je jen jeden způsob svařování MAG. Přídavným materiálem je zde svařovací drát navinutý na cívce (nejčastěji o hmotnosti 5 - 18 kg).

Protože je podávání svařovacího drátu i průtok ochranného plynu mechanizováno, není metoda příliš náročná na zručnost svářeče a lze ji velmi dobře využít i v automatizovaném nebo robotizovaném provozu. Plynulou regulací základních svařovacích parametrů lze dosáhnout požadovaného svařovacího výkonu při použití svařovacího proudu od 30 do 800 A.

Jako ochranné plyny se nejčastěji používají buď inertní plyny argon a helium (MIG) nebo plyny aktivně se podílející na metalurgii svaru (MAG) a to buď samotný CO2 nebo CO2 ve směsi s inertními plyny. Volba ochranné atmosféry závisí především na druhu svařovaného materiálu. MAG svařování se narozdíl od MIGU používá pro materiály, které nejsou choulostivé na teplo - černá ocel (běžné plechy, zámečnické práce).

Oproti MMA svařování se jedná o velmi rychlou a produktivní metodu s nižšími nároky na čištění strusky. Oproti tomu nevýhodou může být riziko odfouknutí ochranného plynu při špatných povětrnostních podmínkách a vyšší nároky na údržbu svařovacího zdroje.

 

V našem sortimentu naleznete MIG/MAG (CO2) svářečky ZDE.

 

TIG (WIG) - Svařování elektrickým obloukem netavící se kovovou elektrodou v inertním plynu

Z anglického Tungsten Inert Gas. Svařování netavící se wolframovou elektrodou pracuje na principu hoření elektrického oblouku mezi wolframovou elektrodou a  základním materiálem. Tavící oblouk je chráněn ochranným inertním zdrojem plynu, který zabraňuje vniknutí atmosférických nečistot do svarové lázně. Inertní plynem je buď argon nebo směs argon s heliem (stejnou láhev lze tedy využít i pro MIG svařování).  Jako přídavný materiál se používají svařovací dráty různých průměrů zpravidla o délce 1 metr - podobně jako u svařování autogenem. 

Tato metoda se používá především pro svařování hliníku a hořčíku a jejich slitin, korozivzdorných ocelí, niklu, mědi, bronzů, titanu, zirkonia a dalších neferitických kovů.

Podobně jako při plamenovém svařování svářeč jednou rukou drží hořák a druhou rukou z boku přidává přídavný materiál. Výkon odtavení při ručním svařování je velmi nízký a nemůže soupeřit s metodami svařování tavícími se elektrodami v ochranných atmosférách. Za předpokladu dodrženého technologického postupu lze ale získat vysokou kvalitu svarů a lze svařovat i v místech s nižší dostupností. TIG metoda někdy bývá označována jako svařování pro fajnšmekry.

 

TIG DC

Svařování metodou TIG za použití stejnosměrného (DC) zdroje - elektroda je připojena na záporný pól. Metoda je vhodná pro svařování všech druhů uhlíkových ocelí, nerezi, oceli s obsahem mědi, niklu, titanu a jejich slitin. Metodu TIG DC (až na výjimky, kdy při použití směsi ochranných plynů musí být v argonu minimálně 75 % helia) nelze použít pro svařování hliníku. 

TIG AC

Svařování metodou TIG za použití střídavého (AC) zdroje. Metoda je určena pro svařování hliníku a hořčíku. Uvedené materiály při svařování vytváří na svém povrchu silnou vrstvu oxidu, kterou je nutné vyčistit. Toho je u AC zdrojů dosaženo střídavou změnou polarity na wolframové elektrodě. Nejpoužívanějšími elektrodou pro TIG AC je zelená wolframová elektroda.

V našem sortimentu naleznete svářečky TIG ZDE.

 

Použité zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD_netav%C3%ADc%C3%AD_se_elektrodou_v_ochrann%C3%A9_atmosf%C3%A9%C5%99e_inertn%C3%ADho_plynu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ru%C4%8Dn%C3%AD_obloukov%C3%A9_sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD