Autogen

V této kategorii naleznete veškeré příslušenství pro svařování autogenem neboli svařování plamenem od firmy GCE.  Autogenní svařování využívá teplo, které vzniká spalováním hořlavého plynu a kyslíku. Pro svařování oceli bývá tímto plynem nejčastěji acetylen. Jako hořlavý plyn lze využít pro svařování i vodík nebo propan, ale teplota plamene je nižší a svařuje se s nimi například hliník, hořčík nebo olovo.

Z hlediska bezpečnosti jsou velmi důležité pojistky proti zpětnému šlehnutí. Tyto bezpečnostní pojistky se umísťují mezi hořák a redukční ventil tak, aby zabránily proniknutí plamene do redukčního ventilu a zásobníku plynu při zpětném šlehnutí plamene.

Metaweld nabízí široký sortiment produktů pro svařování autogenem, jako jsou řezací nástavce, autogenní hadice, bezpečnostní pojistky, trysky, redukční nástavce, suché předlohy, svařovací a nahřívací nástavce a další produkty.


×