Domů / Novinky / Bezpečnost při svařování autogenem
Kategorie
Výrobci
AUTORIZOVANÝ SERVIS

Bezpečnost při svařování autogenem

Svářecí technika - Bezpečnost při svařování autogenem - svářečky, nabíječky autobaterií, spotovačky    Stručně a rychle o bezpečnosti při svařování autogenem. Vše co potřebujete vědět o zpětném zahoření a zpětném šlehnutí plamene.

Stručně a rychle o bezpečnosti při svařování autogenem. Vše co potřebujete vědět o zpětném zahoření a zpětném šlehnutí plamene.

AUTOGENNÍ TECHNOLOGIE

 • svařování plamenem, řezání kyslíkem, pájení, rovnání, ohřevy, atd.
 • plamen se získává spalováním hořlavého plynu v čistém kyslíku
 • hořlavé plyny: acetylen, propan, LPG, zemní plyn, vodík, atd.
 • kyslík a hořlavý plyn jsou dodávány z tlakových lahví (rozvodu plynu) přes redukční ventily hadicemi do hořáku, kde se mísí v optimálním poměru a vytvářejí vysoce hořlavou směs
 • směs po zapálení vytváří po zapálení plamen, který je využíván jako zdroj energie pro aplikace

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY RO BEZPEČNÝ PROVOZ AUTOGENNÍHO ZAŘÍZENÍ

 • správná volba hořáku a hubice
 • správné nastavení tlaku a průtoku kyslíku a hořlavého plynu
 • správná manipulace s hořákem

autogen1

Kyslík a hořlavý plyn proudí hořákem, jsou optimálně míseny a na vstupní hubici hoří stabilní, pravidelný plamen.
 

NEBEPEZPEČNÉ SITUACE

Při nesprávné manipulaci nebo při poruše mohou nastat následující nebezpečné jevy:

 • zpětné proudění plynu
 • zpětné zahoření
 • trvalé zpětné zahoření
 • zpětné šlehnutí
   

ZPETNÉ PROUDĚNÍ PLYNU

 • příčina je uzavření výstupu hubice při dotyku hubice se zpracovávaným materiálem
 • plyn s vyšším nastaveným tlakem proudí hořákem skrz směšovač do přívodní větve plynu s nižším nastaveným tlakem
 • rizikem je vytvoření výbušné směsi v pryžových hadicích a proudění k redukčním ventilům, v extrémním případě až do tlakové lahve
 • hrozí nebezpečí výbuchu

 

ZPĚTNÉ ZAHOŘENÍ

 • plamen hoří stabilně, je-li rychlost hoření rovna rychlosti proudění plynu
 • rychlost hoření daného hořlavého plynu ve směsi je vždy konstantní
 • rychlost proudění však lze ovlivnit nesprávným nastavením tlaků plynů nebo uzavřením výstupu hubice
 • je-li hoření rychlejší než dodávka plynů do hubice, vnikne plamen dovnitř hubice a hořáku
 • nastává zpětné zahoření
 • tento jev je provázen praskavým zvukem
 • je-li hořák plně funkční, je zpětné zahoření zastaveno v místě mísení plynu
   

TRVALÉ ZPĚTNÉ ZAHOŘENÍ & ZPĚTNÉ ŠLEHNUTÍ

 • dojde-li k přehřátí hubice nebo hořáku na teplotu vyšší než je zápalná hodnota směsi, směs chytá uvnitř hořáku v místě překročení zápalné teploty a zůstává zde trvale hořet
 • nastává při opakovaném zpětném zahoření
 • plamen není na hubici patrný, hoří uvnitř
 • projevuje se pískavým zvukem
 • nutnost okamžitého uzavření přívodu plynů, nejprve kyslíku!
   

OCHRANA PREVENCE

 • dodržování běžných zásad bezpečnosti práce a dodržování běžných postupů stanovených bezpečnostními
  normami ČSN 050601 a ČSN 050610 pro práci s plamenem a ČSN 078304 pro skladování a manipulaci
  s tlakovými lahvemi
 • používat bezpečné zařízení – redukční ventily vyrobeny dle EN ISO 2503, pojistky dle ČSN EN730 nebo ISO 5175, hadice dle ČSN EN ISO 3821, hořáky a hubice dle ČSN EN ISO 5172.
 • dodržovat návod na použití
 • používat zařízení na typ plynu, pro který bylo vyrobeno
 • používat pojistky proti zpětnému šlehnutí jak na rukojeti hořáku, tak na redukčním ventilu (platí vždy pro hořlavý plyn i kyslík)
   

rez-bezpecnostni-pojistkou

DOPORUČENÉ PREVENTIVNÍ VYBAVENÍ

 • nejvyšší stupeň ochrany proti zpětnému šlehnutí poskytuje kombinace 2 funkčních pojistek na rukojeti hořáku (SG-2, SP20) a 5 funkčních pojistek na redukčním ventilu (SG-5)
 • SP20/SG-2 na rukojeti zajistí uhašení plamene před vstupem do pryžových hadic
 • SG-5 na redukčních ventilech chrání před vstupem plamene ke zdroji plynu a zajistí zastavení plamene vzniklého například v důsledku proražení nebo propálení hadice, SG-5 také uzavře zdroj plynu při požáru pracoviště

gce-bezpečnost-pri-svarovani

spalovaci-vlastnosti-horlavych-plynu